Assessoria Estrangeria

Assessoria d'Estrangeria a Barcelona per a empreses i particulars.

Com a Assessoria Estrangeria ens adrecem a vostè i/o als seus familiars, ciutadans estrangers, ja sigui en el seu propi interès o com a empresari, per tal d’aconsellar-li al voltant de tots els tràmits vigents per regularitzar la seva actual situació de Residència i/o Treball, NIE, Nacionalitat, Homologació de Títols, Visats, Cartes de Convidat, Cancel•lació de Penals, Multes i Sancions, Recursos.

Els nostres serveis d'Assessoria d'Estrangeria:

Oferim assessorament i tramitació d'Expedients, Inicials i / o de Renovació, de les següents Autoritzacions, entre d'altres:

 • Sol.licitud de Nacionalitat.
 • Sol.licitud de Renovació N.I.E.
 • Sol·licitud de N.I.E. Règim Comunitari i Familiars de Comunitaris.
 • Sol.licitud d'Autorització de Residència Temporal i Reagrupació Familiar.
 • Sol.licitud d'Autorització de Residència Temporal i Treball Compte Aliena.
 • Sol.licitud d'Autorització de Residència Temporal i Treball Compte Pròpia.
 • Sol.licitud d'Autortizació de Residència i/o Treball Circumstàncies Excepcionals:
 • Arrelament Social.
 • Arrelament Laboral.
 • Arrelament Familiar.
 • Sol.licitud d'Autorització de Residència Llarga Durada/Llarga Durada UE.
 • Sol·licitud d'Autorització de Residència Visat d'Estudiants.
 • Sol.licitud d'Autorització per a Treballar.
 • Sol.licitud d'Autorització de Retorn.
 • Reclamacions Laborals.
 • Homologació de Títols.
 • Legalització de Menors.
 • Cartes d'Invitació.
 • Visats.
 • Cancel.lació de Penals.
 • Revocació d'ordres d'Expulsió.
 • Recursos contra la Administració:
 • Infraccions i Sancions.
 • Internaments i Expulsions.
 • Tramitació, opcional, d'actes complementaris i necessaris per a la correcta formulació dels Expedients, entre d'altres:
 • Traduccions Jurades i Legalitzacions de documents.
 • Sol.licitud de:
 • Informes de Vivenda.
 • Informes d'Arrelament.
 • Partides de Naixement i/o Matrimoni.
 • Volants d' Empadronament i/o Convivència.

Sabem com ajudar-lo. No dubti en contactar ara amb CELMA ASSESSORS i l'informarem què podem fer per vostè.