Assessoria mercantil

Assessoria Mercantil a Barcelona per a empreses i particulars.

Com a Assessoría Mercantil ens trobarà al seu costat assessorant-l'hi fins i tot abans de constituir-se, comprar, traspassar o vendre, aconsellant-l'hi sempre la millor opció, portant-la a terme junts, fent la inscripció, redactant tants documents abans i després siguin precisos, legalitzant llicències i permisos, emprant tanmateix els serveis d'altres professionals externs; es a dir, oferint-l'hi confiança i seguretat.

Els nostres serveis d'Assessoria Mercantil:

Els serveis aquí relacionats són orientatius i no excloents, no dubti en consultar-nos tot que l'assumpte que li preocupi no aparegui en aquesta llista.

 • Assessorament per a la Constitució de Societats Mercantils.
 • Assessorament per a Emprenedors, formem part de la Xarxa PAE.
 • Assessorament per a la Creació d'Entitats en Règim d'Atribució de Rendes: Societats Civils i Comunitats de Bens.
 • Assessorament per Adaptacions i/o Modificacions d'Estatuts Socials:
 • Renovació o Revocació Càrrecs Socials.
 • Trasllat de Domicili Social, Modificació Objecte Social.
 • Ampliació i/o Reducció Capital Social.
 • Compravenda d'Accions o Participacions Socials.
 • Assessorament per a la Dissolució i Liquidació de Societats Mercantils.
 • Assessorament en Quitaments i Concurs de Creditors.
 • Assessorament en Fundacions, Cooperatives i Societats Laborals.
 • Assessorament en Dret d'Obligacions i Contractes:
 • Arrendaments de Locals de Negoci i/o Vivendes.
 • Traspassos de Negocis i Llicències de Activitat.
 • Contractes d'Arres, Opció de Compra i Compravenda.
 • Responsabilitat Civil, Contractual i Extracontractual.
 • Registre de Marques i Noms Comercials.
 • Dació en Pagament (Resolució hipotecària).
 • Gestió de Cobraments e Impagats.
 • Contractes Mercantils.
 • Assessorament i Formalització Successions, Donacions i Herències
 • Assessorament per a la Legalització de Llicències Administratives: Obres y Obertura.

Sabem com ajudar-lo. No dubti en contactar ara amb CELMA ASSESSORS i l'informarem què podem fer per vostè.