Declaració de la Renda i del Patrimoni 2019

CELMA com a assessors Assessoria Fiscal està especialitzada en la tramitació de la Declaració de la Renda i del Patrimoni a Barcelona, ​​també per als no residents.

L'assessorem, sempre sobre la base de les dades aportades i les seves circumstàncies personals, per oferir-li la millor solució possible rendibilitzant al màxim els seus interessos, aplicant totes les deduccions d'acord amb la legislació vigent.

Còmodament, amb el mínim nombre de desplaçaments i fins i tot sense ells gràcies a l'ús de les noves tecnologies, i amb total seguretat podrà veure tramitada en temps i forma la seva Declaració de la Renda i del Patrimoni 2019.

Oferim dos serveis diferenciats:

1. Comprovació Esborrany Renda 2019

Amb més freqüència de la que ens podríem imaginar, els Esborranys de renda emesos per l'Agència Tributària contenen errors que, En la majoria d'ocasions, ens porten a liquidar una quota superior a la real, fins i tot en els supòsits amb dret a devolució percebent en conseqüència una quantia menor; en altres ocasions, existeixen omissions la responsabilitat recaurà sempre sobre el contribueix ja que els Esborranys no són vinculants i emplenar-no eximeix mai d'una posterior revisió que pot concloure amb la imposició d'una sanció econòmica.

Per això CELMA ASSESSORS recomana revisar sempre abans de la seva tramitació qualsevol Esborrany de Renda, així si vostè ja disposa d'Esborrany Renda 2019 per tan sols una quota de 25 € ens encarregarem de la seva completa revisió per, finalment tramitar si és correcte o bé, recalcular íntegrament la seva Declaració de la Renda 2019 si aquest era erroni en aquest cas la quota satisfeta serà descomptada del nostre preu final.

2. Tramitació Declaració de la Renda i del Patrimoni 2019

Si no disposa o no pot disposar d'Esborrany Renda 2019, ja sigui presencialment o bé on-line un cop vostè ha contactat amb CELMA ASSESSORS, per telèfon o mitjançant el formulari web, obtindrem amb el seu consentiment les dades fiscals 2019 per, a partir dels mateixos i de l'estudi de la seva situació personal, activitat econòmica i financera, analitzar conjuntament la millor solució de totes les possibles i, tot això a partir d'una quota de només 50 €. *

Una vegada recollida per CELMA ASSESSORS tota la documentació necessària, a títol d'exemple a continuació es destaquen alguns dels documents a aportar, s'efectuarà el càlcul de la seva Declaració de la Renda i / o del Patrimoni 2019 per, finalment i comptant amb la seva aprovació , procedir a la seva tramitació telemàtica definitiva lliurant còpia acreditativa de la mateixa i retornant-tota la documentació original utilitzada.

* Renda individual bàsica amb només rendiments del treball.

Documentació necessària a aportar:

dades Personals

 • Document d'Identitat (NIF, NIE) de tots els membres de la unitat familiar.
 • Dades Fiscals 2019.
 • Declaració IRPF 2018, Valor casella 505 Declaració IRPF 2018 i en cas de no haver-la tramitat compte bancari de contribuent.

NOTA: Aquesta última informació no és necessària per a clients que hagin realitzat la Declaració de la Renda 2018 amb CELMA ASSESSORS.

circumstàncies Personals

 • Situació personal de tots els membres de la unitat familiar.
 • Canvis d'estat familiar produïts durant 2019: separacions, divorcis, viduïtat, mort, naixement i / o adopció, convivència descendents i / o ascendents...
 • Certificacions Invalidesa, jubilació, malaltia, Entitats Asseguradores.

rendiments

 • Certificacions Rendiments del Treball.
 • Certificacions Rendiments del capital mobiliari.
 • Certificacions Rendiments del Capital Immobiliari.
 • Registres i Certificacions de Rendiments Activitats Econòmiques.
 • Guanys Patrimonials.

habitatge Habitual

 • Escriptures adquisició, construcció o adequació per a minusvàlids.
 • Certificació préstec hipotecari.
 • Contracte d'Arrendament i quotes satisfetes.

Donacions, Anualitats per Aliments, Doble Imposició ...

Sabem com ajudar-lo. No dubti en contactar ara amb CELMA ASSESSORS i l'informarem què podem fer per vostè.