Nosaltres

Fundat el 1992 per Alfons Celma i Martínez, CELMA ASSESSORS com a despatx professional neix amb la voluntat d'oferir un servei d'assessoria jurídica integral: Assessoria Laboral, Assessoria Fiscal-Comptable, Assessoria Mercantil i Assessoria Estrangeria dirigit a les petites i mitjanes empreses, amb independència de la seva activitat i grandària: societats mercantils, Entitats en Règim d'atribució de Rendes, Associacions i Empresaris individuals (autònoms), a les que prestem assessorament per al correcte compliment de totes les seves obligacions, rendibilitzant sempre al màxim els avantatges que la legislació vigent ofereix.

Òbviament tota l'experiència professional en l'assessorament al servei de l'empresa ens ha permès traslladar els coneixements adquirits a favor de la defensa dels interessos del client particular, ja sigui en les seves reclamacions davant d'entitats privades com també davant d'entitats públiques.

Respectant els principis de responsabilitat i confidencialitat nostre objectiu principal és oferir un servei professional d'altíssima qualitat a un preu molt competitiu, amb la finalitat que qualsevol client, sigui empresa o particular, pugui disposar del millor suport legal necessari en la presa de les seves decisions o resolució dels seus conflictes.

Constituido por un equipo de asesores especializados en Derecho Laboral, Fiscal y de Extranjería con Cristina Celma Martínez y David Martín García, ambos Diplomados en Relaciones Laborales, cuenta además con una extensa red de colaboradores externos de probada experiencia: Abogados especialistas en Derecho Civil, Penal, Mercantil y de Familia; Arquitectos Técnicos, Ingenieros Industriales, Traductores Jurados, Mediadores de Seguros, ...etc., que permiten a CELMA ASSESSORS oferir als seus clients una resposta integral, coordinada i eficaç, atenent totes les necessitats de la seva activitat econòmica o personal de manera àgil i flexible, adaptant-se a situacions futures i sempre sobre la base d'una política d'honoraris ajustats a la seva realitat actual.

CELMA ASSESSORS compta ja amb una trajectòria de més de vint anys i la confiança dels seus clients, ofereix un servei directe, basat en la seva vocació, compromís i tracte personal que, unit a l'ocupació de les noves tecnologies de comunicació, pretén apropar la seva ajuda i assessorament del manera més senzilla i eficaç possible.

0
Anys d'experiència
0
Clients
0
Judicis i Conciliacions
0
Expedients d'Estrangeria.
Nosaltres - CELMA ASSESSORS Barcelona

ALFONS CELMA i MARTINEZ

Graduat Social Col. núm. 2.691

Assessoria Laboral
90%
Assessoria Fiscal-Comptable
90%
Assessoria Mercantil
75%
Nosaltres - CELMA ASSESSORS Barcelona

CRISTINA CELMA i MARTINEZ

Dipl. Relacions Laborals

Assessoria Laboral
90%
Assessoria Fiscal-Comptable
50%
Assessoria Estrangeria
90%
Nosaltres - CELMA ASSESSORS Barcelona

DAVID MARTIN GARCIA

Dipl. Relacions Laborals

Assessoria Laboral
90%
Assessoria Estrangeria
90%
Assessoria Mercantil
50%